Advance Energo je společnost orientující se na návrh řešení a realizaci projektů energetických úspor. Impulsem k jejímu založení byly a jsou vlastní praktické zkušenosti a dosažené výsledky při návrhu a implementaci opatření v rámci holdingů Czechoslovak Group, MSM holding a CE Industries, tedy pro více než 170 malých, středních a velkých podniků. Již během roku 2019, kdy byl tento projekt spuštěn, byly připraveny projekty s úsporou téměř 200 mil. Kč.

icon 2020 založeno
icon 5 zaměstnanců v plánu v roce 2020
icon 25 plán zakázek 2020 (v mil. Kč)