• přední evropský výrobce nákladních vagónů
• kapacita výroby až 1000 vagónů ročně
• výzkum, vývoj a konstrukce vagónů dle přání zákazníka
• výroba různých typů vagónů (cisternové, výsypné, kontejnerové, vysokostěnné, speciální vagóny na přepravu ocelových svitků)
• výroba a vývoj vlastních podvozků
• přestavby a modernizace vagónů