ERITECH je dynamická společnost sloužící průmyslovým odvětvím zaměřeným na poskytování a výrobu technologických systémů a na řešení pro komunální a průmyslový odpadové hospodářství. Dodává kompletně integrovaná zařízení pro zpracování a podávání odpadních materiálů a dalších druhotných surovin, a to od běžného prostředí až po extrémní podmínky z hlediska teploty nebo výbušnosti.

Hlavní důraz je kladen na efektivní zpracování nežádoucího odpadu. Ve výsledku je ERITECH schopen poskytovat RDF (palivo odvozené z odpadu) a přitom získávat hodnotný recyklovatelný materiál, čímž snižuje množství odpadu a recyklovatelných látek, které by se zbytečně hromadily na skládkách.

icon 2020 založeno
icon 12 zaměstnanců
icon 100 plán zakázek 2020

Hlavní oblasti dodávek

Cementárenský průmysl
Kogenerační závody
Odpadový management
Výroba oceli
Energetický průmysl