Společnost se zabývá především výrobou obručí pro kolejovou dopravu a poskytuje služby tepelného zpracování pro výrobky do 40 tun.
Výroba je realizována v prostorách vítkovické kalírny a obručárny.