Hlavní oblasti činností: výkup kovů, zpracování odpadů, přistavění kontejneru.

Společnost VR Morava se svou činností zaměřuje především na nakládání s nebezpečnými odpady. Zpracování odpadů řeší komplexně, od jejich výkupu, přes zpracování až po předávku do hutí vlastní autodopravou. Spoluprací s odbornými institucemi se snaží o dosažení co nejefektivnějšího zpracování odpadů a snížení negativních dopadů průmyslové výroby na životní prostředí

Důležitou součástí procesu je výkup a zpracování kovů, zejména těch barevných, včetně nejpoužívanějších druhů jako měď, hliník, mosaz a bronz. Dle přání zákazníka umí společnost přistavit požadovaný kontejner na určené místo a následně jej pravidelně, či po telefonické dohodě vyvážet.